Tuesday, October 19, 2010

tali persaudaraan

hak orang islam keatas orang islam enam perkara: apabila engkau bertemu dengan dia ucapkanlah salam kepadanya, apabila dia memanggil hendaklah diperkenankan, apabila dia meminta nasihat hendaklah beri nasihat, apabila dia bersin dengan memuji allah hendaklah mohon buatnya rahmat, apabila dia sakit hendaklah ziarahi dan apabila dia mati hendaklah hantarkan mayatnya ke kubur..

No comments: