Saturday, February 12, 2011

memperhalus akal

Tidak boleh dicukupkan akal itu hingga yang ada sahaja. Orang pelajari ilmu mantik ialah untuk memperhalus timbangan akal. Bertambah tinggi timbangan akal itu bertambahlah pula martabat seseorang di dalam pergaulan hidup. Maka oleh ahli akal telah dibagi-bagi sebab kehalusan akal itu kepada tiga bahagian:
1. Kias, membandingkan sebab kepada pangkal sebab
2. Menyelediki bahagian untuk menghukum semuanya
3. Menetapkan hukum pada sebahagian kerana terdapat di bahagian lain

No comments: