Saturday, May 14, 2011

pemimpin

Pemerintah selalunya melantik pegawai untuk mengawasi rakyatnya, aku melantik kamu (rakyat) untuk mengawasi diriku dan kelakuan ku. Jika kamu mendapati aku melakukan kesalahan, bimbinglah aku atau halanglah aku daripada melakukannya..

No comments: