Wednesday, August 10, 2011

jawapan seterusnya

jawapan salah baitulmal tak beri zakat kepada lina joy dan menyebabkan diri nya murtad adalah tak logik.

saya setuju. tetapi jikalau kita baca pengertian zakat satu persatu, tujuan memberi zakat kepada kaum muallaf ini adalah untuk menunjukkan betapa islam ingin membantu mereka, islam ingin memberitahu betapa indahnya agama islam itu sendiri. pandangan JAIS pula:

Maksud muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya supaya tertarik kepada Islam. Oleh itu, golongan muallaf yang berhak menerima zakat ialah mereka yang baru memeluk Islam, yang kehilangan sumber pencarian atau pendapatan ahli keluarga sehinggalah dia mampu berdikari dan menguruskan kehidupan keluarganya.

kegagalan kita memberi zakat kepada mereka, beerti kita sedikit gagal menarik hati mereka kepada Islam.

Muhammad ’Ali Al-Sobuni (1997) pula berpendapat bahawa Muallaf Qulubuhum ialah mereka yang diberikan zakat oleh Rasulullah SAW dengan tujuan supaya menjinakkan hati mereka untuk masuk Islam atau supaya menetapkan diri mereka dalam Islam. Sepertimana yang diriwayatkan oleh Sofwan bin Umaiyah bahawa dia berkata: Nabi SAW telah memberikanku zakat, sedangkan dia adalah orang yang paling aku benci. Baginda berterusan memberikanku zakat sehingga dia menjadi orang yang paling aku kasihi”.

ini jawapan saya beserta beberapa rujukan luar. :)


saya tak dapat terima pandangan Dr Asri kerana negeri perlis tak ada doa qunut! ;-) jadi saudara pasti faham mengapa! @izaan14

saya tidak ingin mengulas tentan isu ini kerana kita membincangkan soal lain. saya harap saudara faham

No comments: