Saturday, August 13, 2011

kamu

kamu hanyalah seorang daripada kami, oleh itu jika kamu mampu, pergilah dan timbulkankan rasa tidak percaya di kalangan sekutu-sekutu musuh supaya mereka berundur kerana sesungguhnya peperangan ialah satu tipu muslihat..

No comments: