Wednesday, September 21, 2011

didikan atau pendidik?

mana yang lebih menjadi keutamaan? peranan pendidik, gaji pendidik atau skim perkhidmatan pendidik?

dah lama saya bandingkan sekolah kebangsaan kerajaan dan sekolah cina juga sekolah tamil, tapi rupanya kiasan atau sindirin tersebut tidak menjadi.

tapi yang menjadi kebanggaan kerajaan dan pemerintah bila dapat menyebut bahawa peruntukan yang mereka beri berjumlah berbilion-bilion ringgit, peratusan pelajar di universiti dan jumlah pinjaman yang mereka beri kepada pelajar yang cemerlang dan miskin.

itu bukan ukuran pencapai pendidikan. jumlah mereka yang dapat A, dengan jumlah yang lulus dan mendapat pendidikan yang sempurna adalah berbeza.
mengapa kerajaan tidak mahu memahami ILMU MANUSIA. manusia di cipta berbeza-beza dengan sifat dan kemampuan yang berbeza juga.

itu hakikat. jangan bandingkan mereka yang telah berada di peringkat tertinggi. kemudian di sogokan dengan cara hidup berpolitik yang sonsang dan kotor. nyatakan pada saya perbezaan antara ilmu pengetahuan lain dengan ilmu politik? mana yang lebih baik dan menjadi pegangan hidup?

tapi haruslah berpolitik agar mendapat pendidikan yang terbaik. bukan peratusan, tapi perlaksanaan. anggap lah contoh didikan itu seperti keluarga sendiri.

nyatakan kan ilmu pengetahuan yang di buat di peringkat rendah oleh kerajaan dan peranan pendidik? dimanakan antara ilmu itu membentuk sahsiah diri seorang budak atau remaja? budaya yang cuba di pupuk?

ini antara perkara yang cuba saya ketengahkan dalam mengubah isi kandungan pendidikan di peringkat awal dalam menentukan kualiti dan peranan kerajaan dalam membentuk negara. sedikit-sedikit akan saya cuba membantu dalam membentuk masyarakat yang lebih berilmu.

semuanya bermula dengan SISTEM PENDIDIKAN..

No comments: