Sunday, October 23, 2011

kelulut

Masanya telah tiba bagi gelombang ketiga untuk segera aktif. Bukan dengan cara menjadi baji yang bising dan boleh menjadikan rekah sebagai belah. Sebaliknya dengan cara menjadi kelulut yang bekerja secara diam menampung segala rekah yang ada..

No comments: