Tuesday, October 25, 2011

Ketua

orang yang diberi kepercayaan menjadi ketua atau memegang pemerintahan harus lengkap padanya tiga perkara, pertama akalnya, kedua ilmunya dan ketiganya adalah mantiknya ( logik )..

dan jauhi yang enam pekara, pertama sempit hati, kedua penggegas ( terburu-buru ), ketiga hasad, keempat hawa nafsu, kelima bohong dan keenam meninggalkan mesyuarat..

No comments: