Friday, December 30, 2011

Islam Sebagai Pembentuk Hidup II

Siapa orang yang ingin jatuh ketika berjalan di jalanraya atau melanggar apa-apa kenderaannya? Tidak ada yang suka jatuh, semuanya ingin selamat. Tetapi semuanya wajib pula di ikat oleh suatu peraturan. Di negeri kita di suruh orang berjalan sebelah kiri, di bagi tempat bermotosikal, motokar atau orang berjalan kaki.. di tengah-tengah simpang berdiri seorang polis yang membahagi-bahagikan orang berjalan itu, mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian. Hikmatnya adalah supaya jangan berselisih. Dan diadakan pula hukuman, peraturan, tempat kembali seketika terjadi perlanggaran yang tidak di ingini.

Demikian pulalah kita di dalam perjalanan hidup, tidak ada yang ingin rosak dan binasa, semuanya ingin selamat, semuanya ingin sihat. Tetapi supaya keinginan itu tercapai, supaya tujuan perjalanan itu lurus, tidak terpesong di tengah jalan, diadakan aturan yang mesti diingat oleh semua, di perhatikan oleh semua. Tempat kembali apabila terjadi perselisihan. Itulah dia syariat yang diturunkan oleh Allah kepada bangsa manusia dengan perantaraan Nabi-nabiNya.

No comments: