Monday, January 09, 2012

hari ini?

Umat manusia dan umat Islam sedang berada dalam satu era pancaroba yang di sebut oleh Greenspan sebagai  ‘The Age of Turbulence’ (Greenspan, 2008), suatu zaman dalam mana kecermerlangan sains moden dan sekular telah mencapai kemuncak kegemilangannya dari segi ciptaan-ciptaan dan penemuan-penemuan saintifik yang menakjubkan (dan yang amat bermanfaat), tetapi kekufuran, kegoan dan keangkuhan akal (reason) bebasnya telah mencipta pelbagai jenis malapetaka ekonomi, politik, budaya, intelektual dan moral kerana membelakangi petunjuk Allah SWT, bimbingan para Rasul, hukum-hukum Allah SWT dan ajaran agama Allah SWT. Tamadun tempang dan cacat ini didirikan atas sistem pendidikan moden sekular barat, yang kemudian diterapkan di negara-negara orang Islam termasuk dunia Melayu Islam.
Tan Sri Prof. Dr Muhammad Kamal Hassan

No comments: