Tuesday, January 17, 2012

itu?

kejatuhan pertama dijadikannya pelajaran untuk menempuh kesulitan kedua.. dan ada pula yang jatuh tetapi ia tak bangun lagi selama-lamanya.. perjuangan demikian tidak ada pada binatang, hanya kepada insan, pada manusia, dan itulah kekuatan yang mereka rasai..

No comments: