Saturday, June 09, 2012

SIAPA PEJUANG?

Seorang ibu menyusukan anaknya dengan segala kejujuran. Dia tidak meminta upah daripada anaknya. Tetapi seorang anak yang cukup kemanusiaannya, dengan sendirinya merasa bahawa dia wajib membalas jasa ibunya dan ayahnya.

Seorang lelaki sejati yang terkemuka dalam masyarakat bangsanya, akan terus memimpin bangsa itu dengan segala daya upayanya. Dinyatakan fikiran-fikirannya yang beerti, yang akan berguna bagi mereka.

Kadang-kadang fikiran itu di terima orang dan kadang-kadang orang tolak. Dia akan bekerja juga, walau upahnya hanya dicebir orang.

Seorang satria belerja keras membela tanahairnya, siang dan malam, pagi dan petang, tiada mengenal bosan payah. Upahnya hanya di buang, di denda, di asingkan dari kaum kelaurganya, bahkan ada juga yang di bunuh.

No comments: