Tuesday, October 20, 2015

Kaitan ayat & insuran?

Kerana faktor sebeginilah.. Saya masih anggap insuran itu haram! 
Mengunakan ayat Al Quran & mendapat keuntungan di atas perniagaan tersebut. 

No comments: