Thursday, February 25, 2016

Negeri Agama!

Selawat dan salam ke atas junjungan.

Saya tertarik pada kenyataan Sultan Johor, bahawa urusan agama adalah tertakluk pada undang-undang di negeri masing-masing. 

Apa yang saya faham, kita patut berada di negeri yang benar-benar faham agama atau kita boleh ubah undang-undang agama di setiap negeri agar memenuhi kehendak politik atau pemimpin semasa. 

Saya tak rasa Sultan atau Raja mempunyai kefahaman yang sama tentang agama & kesaksamaan pada perbandingan agama lain. 

Bahaya pada orang macam saya, boleh jadi saya akan guna agama untuk kepentingan diri atau keluarga atau sesiapa sahaja. Hanya kerana kepelbagaian agama pada setiap negeri itu menjadikan orang separuh agama memandang atau melihat hukum itu hanya sebagai lampu isyarat / papan tanda di setiap persimpangan. 

Agama itu masih sama, tapi hukum berubah-rubah kerana keperluan semasa? 

No comments: