Thursday, August 25, 2016

UMNO

Sebenarnya UMNO ini bukan parti politik yang menamakan dasarnya - bagaimanapun parti politik yang kita ketahui ada yang kiri ( labour ) ada yang kanan ( conservative ) dan ada yang tengah ( liberal ). UMNO ini parti politik yang menjalankan dasar dan tugas yang didapati sesuai dengan aliran zaman dan kemahuan orang-orang Melayu khasnya, warganegara Malaysia umumnya. Kiranya pada hari ini UNNO ikut jalan yang di sifatkan kanan, pada suatu masa kelak UMNO akan mengikut juga dasar kiri. Ini semuanya kena pada kehendak rakyat dan masa. 

Tunku 

No comments: